Panorama_2

Panorama wnętrza kościoła, 360 stopni.

Czekaj... program poprawnie działa po wczytaniu się plku grafiki.

Panorama z portalu: www.egoturystyka.pl