Gmina Świętajno

Gmina Świętajno położona w północno - wschodniej części województwa Warminsko-Mazurskiego wchodzi w skład powiatu oleckiego i graniczy z gminami Kowale Oleckie, Olecko, Wydminy, Stare Juchy i Ełk. Zajmuje powierzchnię 21491 ha z czego 5317 ha zajmują lasy a 1054 ha akweny wodne. W 30 miejscowościach, w tym 23 sołectwach należących do gminy, zamieszkuje w sumie 4123 osoby (stan na marzec 2011). Ukształtowanie terenu i gęsta sieć akwenów wodnych sprawiają, że gmina ma charakter typowo rolniczy o wspaniałych walorach turystycznych i rekreacyjnych.

Gmina Świętajno

Stolicą gminy jest Świętajno, które stanowi ważny ośrodek życia społecznego i kulturalnego mieszkańców. Tutaj mieści się siedziba władz samorządowych i innych instytucji potrzebnych do funkcjonowania społeczności lokalnej takich jak Bank Spółdzielczy, ośrodek zdrowia, lecznica dla zwierząt, urząd pocztowy, posterunek policji, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Na terenie gminy funkcjonują trzy szkoły podstawowe i gimnazjum.

Gmina Świętajno

 

Gmina Świętajno

        Do najciekawszych obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie gminy należy zaliczyć: Kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Cichym pochodzący jeszcze z XVI wieku przebudowany w pierwszej połowie XVIII wieku. Na uwagę zasługuje znajdujący się w tym kościele ołtarz z gotyckim pochodzącym z XVI wieku tryptykiem Św. Agnieszki, Kościół p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Świętajnie, pałac w Dunajku, dworek w Kijach, park dworski w Rogowszczyźnie i w Cichym oraz kurhan Jaćwingów z pozostałościami po zamczysku w okolicy jeziora Stopki w Dybowie.
        Duża ilość lasów i jezior jakie znajdują się na terenie gminy Świetajno, piękne krajobrazy jak również czyste środowisko naturalne, wszystko to stwarza doskonałe warunki dla wypoczynku i turystyki. Istnieje tu możliwość organizowania spływów kajakowych od jeziora Litygajno poprzez rzekę Łaźna - Struga, jezioro Łaśmiady, kończąc w Ełku. Lub innym szlakiem od jeziora Świętajno, rzekę Połomkę, Łaźną - Strugę w kierunku Ełku.

Gmina Świętajno

 

Przez gminę przebiegają też szlaki pieszo - rowerowe na nieczynnych nasypach kolejki normalno i wąsko torowej:
I. od Świętajna poprzez Giże, Olecko, Jaśki, Dunajek do Świetajna,
II. od Olecka poprzez Jaśki, Doliwy, Gryzy, Wronki, Zalesie, Gajrowskie, Orłowo do Kruklanek.
Zarówno władze gminy jak i jej mieszkańcy widzą duże szansę związaną z rozwojem turystyki. Dlatego gmina posiada dość duże i ciągle rozwijające się zaplecze turystyczne. Hotel "Panorama" w Dudkach na około 60 miejsc noclegowych, Pensjonat w Świętajnie na 25 miejsc, schroniska młodzieżowe w Mazurach. Na terenie gminy funkcjonuje też 15 gospodarstw agrturystycznych i gospodarstwo ekologiczne w Giżach. Warto nadmienić, że od 1998 roku prowadzi swą działalność Stowarzyszenie Agroturystyczne "Mazurska Kraina" z siedzibą w Giżach. Stowarzyszenie zajmuje się propagowaniem i rozwijaniem działań sprzyjających rozpowszechnianiu krajoznawstwa i turystyki. Podejmuje też działania w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, czy też działania zmierzające do ochrony zabytków i pamiątek historycznych.       

Gmina Świętajno

[www.swietajno.pl]