Fotografie wsi

Fotografie współczesne wsie Świętajno

Foto: J.Kunicki